Terapi Süreci ve İşleyişi


Özünde danışana bağlı olmakla beraber terapi dört aşamada / haftada tamamlanır.

  1. Aşama: İdentifikasyon (özdeşleştirme) evresinde akıcı ve kekeleyerek yapılan konuşma bölümleri farklı açılardan değerlendirilir ve analiz edilir. Bu aşamada amaç kekemelik olgusu ve kişinin kendi kekemeliği üzerine ilk çalışmalar yapmaktır. Sorunun bilimsel ve bilinçli bir şekilde irdelenmesi korkuyu azaltır ve kişinin kendi kekemeliği ile açık bir şekilde yüz yüze gelmesine ve onu tanımasında yardımcı olur. Kısaca bu aşamaya kimlikleştirme de denebilir.
  2. Aşama: Duyarsızlaştırma evresi olarak adlandırılan ikinci aşama, terapinin en önemli aşamasıdır. Burada terapi görsel, işitsel ve kinetik algılama alıştırmalarıyla da desteklenir. Van Riper Konseptine dayanılarak yapılan Duyarsızlaştırma evresi terapinin temelini oluşturur ve olmazsa olmazlarındandır. Bu aşamada özellikle Bonn Kekemelik Terapisinin başarılı öğelerinden yararlanılır.
  3. Aşama: 2. aşamaın sonunda eğer duyarsızlaştırma aşaması başarılı bir şekilde tamamlanmışsa 3. Aşamaya olan modifikasyon (değiştirme) aşamasına geçilir ve kekemelik adım adım Pullout’a doğru yönlendirilir. Adından da anlaşılacağı gibi bu aşamada konuşma teknikleri öğrenilir. Amaç her şekilde kekemeliği kontrol altında tutmaktadır.
    Bütün bu süreç kurum psikoloğu tarafından dessteklenmektedir. Terapi konseptinin en önemli sac ayağını kognitif davranış terapileri temelli çalışmalar oluşturmaktadır. Eğitim gören her danışan bilişsel davranış terapisi eğitimide alır.

Terapi süresi danışanların bireysel becerilerine ve ailenin terapiye verdiği desteğe bağlı olarak değişir. Ciddi kaçınma davranışları gösteren ve kekemeliği gizleyen, kekemelikten dolayı depresyona giren, aile içinde ve arkadaş çevresinde önemli sorunlar yaşayan danışanlarımızın terapileri yoğunlaştırılmış bir program uygulansa dahi planlanandan daha uzun sürebilir. Yukarıda belirtildiği gibi semptomlar ne kadar ağır olursa olsun terapi beklenenden çok daha kısa sürebilir.

Buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz