Kekemelik

Kurumumuzda iki yaşından itibaren çocuklara, Ergenler ve yetişkinlere kekemelik terapisi yapılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ICF normlarına dayalı ve saygın üniversitelerin öngördüğü bilimsel yaklaşımlar çercevesinde hazırladığımız konzeptle, bireylere kekemeliklerini kontrol altına alma becerisi kazandırmak için yola çıktık.

Bunu yaparken de bireye özgüven duygusu aşılamak ve sosyal iletişimini geliştirmeği hedefliyoruz. Tabii ki anne ve babaları da sürece dahil ederek tam ve bütünlüklü bir terapi süreci gerçleştiriyoruz.