CALL US NOW (0541) 212 61 20
Bilgi iste

Fotoğraflar

Kekemeler Derneği, I. Türkiye Konferansı Ekim 2017

Türk- Alman Psikiyatri Kongresi- İzmir -Eylül 2013

Yaşamın Bir Rengi: Terapötik Kavramlar ile Sağaltım Vaadleri Arasında Sıkışıp Kalmış Kekemelik``

Deutsch-türkischer Psikiyatriekongress

Vortrag: Eine Farbe des Lebens: Stottern; verdraengt zwischen tehrapeutischen Konzepten und Heilungsversprechen.

Kongre Sunumu

VI. Dil ve Konuşma bozuklukları Kongresi- Eskişehir

VI. Sprach und Sprechstörungen Kongress- Eskisehir

Konferans serisi

Adıyaman Üniversitesinin daveti üzerine. Kekemelik ve Selektif mutizm Konferansları

Vortagsreihe

Üniversitaet Adıyaman: Vortrags über Selektiver Mutismus und Stottern

11. Mutizm sempoyumu- Haziran 2013- Stuttgart

Sunum: Türkiye'de Selektif Mutizm

11. Mutismus Tagung- Juni 2013- Stuttgart

Selektiver Mutismus in der Türkei

Haber Bülteni

Tüm kampanya, duyuru ve etkinliklerden önceden haberdar olun..